V této sekci bychom měli psát něco o nás, o našich studijních úspěších a praxích. My to ale chceme udělat trochu jinak. Tak totiž děláme i naše projekty. Prostě trochu jinak. Využíváme k tomu naši kreativitu a mnohaleté zkušenosti, nejen z oblasti stavebnictví a projekce, ale i z ostatních oborů, které s naší prací přímo nesouvisí. Soustředíme se na důležité věci, a to nepodstatné neřešíme.

Bohužel v tuto chvíli nejsme spokojeni s pojetím dnešní architektury a tím, kam se ubírá stavebnictví jako celek. Máme tu čest tvořit podobu dnešního světa a to doslova. Tvoříme budovy, v nichž lidé žijí své životy, kde pracují a kam se chodí bavit. Proto se snažíme navrhovat stavby, které svým pojetím a tvarem zapadají do okolní zástavby a krajiny. U nás nezáleží jen na tom, co navrhujeme, ale i na tom, kam to umisťujeme.

Každý projekt je pro nás výzva. Spojit požadavky a finanční možnosti investora, splnit veškeré normy a podmínky ze strany stavebních úřadů a do toho vnést naši kreativitu a originální řešení.

Tím Alatyr